UPORABNOST GESTALT IZKUSTVENE DRUŽINSKE TERAPIJE PRI DELU VZGOJITELJA

THE USEFULNESS OF GESTALT EXPERIENTIAL FAMILY THERAPY AT THE WORK OF AN EDUCATOR

Andreja Gimpelj
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Prispevek predstavlja Gestalt izkustveno družinsko terapijo kot eno izmed psihoterapevtskih modalitet, ki v strokovnem prostoru obstajajo kot možnost razširitve osnovnega pristopa strokovnega delavca k svojemu delu. Gestalt izkustvena družinska terapija je lahko ena izmed možnosti opore vzgojitelju v dijaškem domu pri vsakdanjem delu z mladostniki, njihovimi starši in drugimi, s katerimi se pri svojem delu srečuje. Na kratko je predstavljena tudi njena uporabnost pri vsakdanjem pedagoškem delu.

Ključne besede: gestalt izkustvena družinska terapija, mladostnik, vzgojitelj, družina


Abstract

The paper presents Gestalt experiential family therapy (GEFT) as one of psychotherapeutic modalities in the professional area as the possibility of extending the basic approach of a professional worker to his work. Gestalt experiential family therapy may be one of the possibilities of support in everyday work of educator in the boarding school – with young people, their parents and others which the educator is meeting through his work. The author is presenting the usefulness of GEFT in educators everyday work.

Keywords: gestalt experiential family therapy, adolescent, educator, family