Z IGRO V NOVE SOCIALNE ODNOSE

THROUGH GAME INTO NEW RELATIONSHIPS

Janja Vidic
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Ko otrok vstopa v nove skupine ljudi, se dogaja sekundarna socializacija. Prilagoditi se mora novemu okolju, novim razmeram in sprejemati nove vloge. Obstajajo različne tehnike, ki otrokom pomagajo pri lažjem vključevanju v nove socialne sredine; ena od teh so socialne igre. Potekajo v različnih fazah, učitelj pa je tisti, ki jih vnaša v pouk glede na prevladujoče težave pri zagotavljanju boljšega razrednega vzdušja. Bolj harmonično ko deluje razred, bolj zadovoljen je posamezen učenec v njem, bolj kakovostno je tudi učenje.

Ključne besede: socializacija, razredno vzdušje, socialne igre, kakovostno učenje


Abstract

When a child enters a new group of people, it needs to adapt to the new environment and situations and accept new roles, and this process is called secondary socialization. There are different techniques that enable children a smoother integration into the new social world. One of the techniques is social games which take place at various stages. By introducing social games into classroom activities, the teacher tries to create a more relaxed classroom atmosphere. The more harmonious the class is, the more satisfied the pupils are and the higher the quality of learning gets.

Keywords: socialization, classroom community atmosphere, social games, high-quality learning