DIJAKI DIJAŠKEGA DOMA GSKŠ RUŠE V PROSTEM ČASU IZVAJAJO PROSTOVOLJNA DELA

STUDENTS FROM THE GSKŠ RUŠE RESIDENCE HALL SPEND SPARE TIME VOLUNTEERING

Klavdija Podlesnik
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

Dijaki Dijaškega doma GSKŠ Ruše v okviru šole že nekaj let v popoldanskem prostem času izvajajo prostovoljna dela v občini Ruše. Prostovoljci delujejo pod vodstvom mentorice Klavdije Podlesnik. Namen te dejavnosti je povezati mlajšo in starejšo generacijo. Dijaki se s starejšimi občani družijo, igrajo družabne igre, jim igrajo na harmoniko, pojejo, z njimi berejo literaturo, jih učijo osnov računalništva, hodijo z njimi na sprehode ter pripravljajo različne prireditve s petjem in glasbo. S pomočjo prostovoljstva se dijaki razvijajo na različnih področjih, s tem pomagajo svojim sokrajanom, prav tako pa dejavnost vpliva na vzgojo, njihov razvoj in samozavest.

Ključne besede: Dijaški dom, prostovoljstvo, dijaki, prosti čas, medgeneracijsko sodelovanje.


Abstract

Pupils at GSKŠ Ruše dorm have, for a few years in a row, been involved in voluntary work within the local community of Ruše. Its students have been active in a volunteer group under mentor Klavdija Podlesnik. The aim of the volunteering activity is to promote intergenerational cooperation. Students socialize with the elderly, play games, entertain them by playing accordion, sing, read literature, and accompany them on walks. Volunteering offers young people ample opportunity for personal development in a variety of fields. Pupils help their fellow citizens, instilling positive values in themselves. Doing voluntary work affects the pupils’ upbringing, development and self-esteem.

Key words: Boarding school, volunteering, pupils, local community, intergenerational cooperation.