PROSTOČASNE AKTIVNOSTI MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA V DIJAŠKEM DOMU NOVA GORICA

LEISURE TIME ACTIVITIES FOR UNACCOMPANIED MINORS IN STUDENT DORMITORY NOVA GORICA

Aja Lovrec, mag.
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

V Dijaškem domu Nova Gorica je nastanjenih 10 mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo iz Afganistana, Turčije in Sirije. Njihove potrebe in specifike se razlikujejo od enega do drugega posameznika. Tako njih kot dijake in študente, ki so nastanjeni v Dijaškem domu Nova Gorica, povezuje skupno preživljanje prostega časa. Naloga dijaškega doma je, da omogoči varno okolje in vzdušje, ki vključuje te fante v slovensko družbo. V članku je poudarjen pomen interesnih dejavnosti, ki so organizirane v lokalnem okolju. Prav tako so navedene naloge strokovnih sodelavcev, ki delajo z mladoletnimi migranti.

Ključne besede: mladoletniki brez spremstva, integracija, inkluzija, prosti čas, Dijaški dom Nova Gorica


Abstract

Student dormitory Nova Gorica is offering accommodation to 10 unaccompanied minors coming from Afghanistan, Turkey and Syria. Their needs and specifics vary from person to person. One of the most important goals of unaccompanied minors being accommodated in student dormitory is to create an atmosphere through which they can integrate into Slovenian society. Therefore it is largely important that minors spend their free time with other students, staying at the student residence, sharing the activities organised by the staff. The article emphasizes the importance of extracurricular activities which are organized in the local environment. It also describes how social workers help with the inclusion.

Keywords: unaccompanied minors, integration, inclusion, leisure time, Student dormitory Nova Gorica