VLOGA PSIHOSINTEZE V VZGOJNEM DELU

PSYCHOSYNTHESIS AND ITS ROLE IN THE FIELD OF EDUCATION

Katja Grahut
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

V člankupredstavim, kaj je psihosinteza ter kakšna je njena vloga v vsakdanjem življenju in tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Psihosinteza je posebna zvrst psihoterapije, vendar je še več kot to. Ponuja nam številne vaje in tehnike, s pomočjo katerih lahko postanemo, kar zares želimo, razvijemo lasten potencial, izboljšamo medosebne odnose in končno povežemo vse svoje dele (umske, čustvene, telesne in duhovne) v  združeno, harmonično celoto.

Ključne besede: sinteza, človek, psiha, nezavedno, rast


Abstract

The article presents the meaning of psychosynthesis, its role in everyday life and in the field of education. Psychosynthesis is more than a special discipline of psychotherapy. It contains numerous exercises and techniques to help us become what we really want, develop our potential, improve relationships and finally to harmonically connect together all parts of us (mind, emotion, body and spirit).

Key words: synthesis, human, psyche, subconsciously, growth