ZAKAJ PREŽIVLJATI PROSTI ČAS S KONJI?

WHY SPENDING LEISURE TIME WITH HORSES?

mag. Karin Bojc
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

Članek predstavlja socialno-pedagoške aktivnosti s konji. Opira se na znanstveno in strokovno literaturo ter nekatere raziskave na področju terapevtskih, predvsem socialno-pedagoških aktivnosti s konji. Poudarek je na predstavitvi učinkov podpore konja pri aktivnostih na socialnem področju, ki konstruktivno vplivajo na čuječnost, osredotočenost na sedanji trenutek, pozornost, koncentracijo, samospoznavanje, samozavedanje, samopodobo, (samo)zaupanje, samostojnost, samoiniciativnost, odločnost, asertivnost, občutek pripadnosti, komunikacijske in socialne veščine ter krepitev ostalih konstruktivnih osebnih značilnosti. Opisuje prednosti vključevanja v socialno-pedagoške aktivnosti za posameznike, skupine in družine.

Ključne besede: aktivnosti, prosti čas, socialno-pedagoško delo, konj


Abstract

The article presents the (social) pedagogical activities with horses. It relies on the scientific and technical literature, and some studies in the field of therapeutic, especially social pedagogical activities with horses. Emphasis of the article is on the presentation of the effects of horses support at activities in the social field. These have constructive impact on alertness, focus on the present moment, attention, concentration, self-knowledge, self-awareness, self-esteem (self-)confidence, independence, initiative, decisiveness, assertiveness, a sense of belonging, communication and social skills, and strengthening other constructive personal characteristics. It describes the advantages of integration in (social)pedagogical activities for individuals, groups and families.

Keywords: activities, leisure time, social pedagogical work, horse