MOČ POZITIVNEGA MIŠLJENJA PRI OBVLADOVANJU STRESA

THE POWER OF POSITIVE THINKING IN STRESS MANAGEMENT

Mag. Martina Šetina Čož
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Spoprijemanje s stresom predstavlja enega ključnih dejavnikov duševnega zdravja in s tem učinkovitosti v zasebnem življenju in na delovnem mestu. Vedno višja pričakovanja predstavljajo izziv tudi pri pedagoškem delu strokovnih delavcev v dijaškem domu, ki so pogosto izpostavljeni stresu in stresorjem v večji meri, kot so jih sposobni obvladovati. Pri spoprijemanju s stresom nam je lahko v veliko pomoč pozitivno mišljenje, s katerim lahko sami v veliki meri vplivamo na našo boljšo samopodobo in dobre medosebne odnose, ključna dejavnika pri obvladovanju stresa.

Ključne besede: stres, vzgojitelj, dijaški dom, stresor, pozitivno mišljenje


Abstract

Dealing with stress is one of the key factors for mental health and thus efficiency in private life and at work. Daily higher expectations represent a challenge to the pedagogical work of professionals working in boarding schools, who are often exposed to stress and stressors to a greater extent than they are able to handle. In doing so, positive thinking can be very helpful and can largely influence two key elements of successful stress management: better self-esteem and good interpersonal relations.

Key words: stress, educator, boarding school, stressors, positive thinking