POMEN ZDRAVE PREHRANE MLADOSTNIKOV

THE IMPORTANCE OF A HEALTHY DIET FOR YOUNG PEOPLE

Maja Štukelj, prof. proiz. teh. vzg. in biol.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Pri mladostnikih je zdrava in uravnotežena prehrana ključnega pomena za njihovo telesno in duševno rast ter razvoj. Prav zato je naloga vzgojno-izobraževalnih ustanov oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja, kamor prav zagotovo sodi tudi zdrava prehrana. Načela zdravega prehranjevanja so glavno vodilo pri pripravi jedilnikov za šolsko prehrano na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje ter v Dijaškem domu Celje, ki deluje v okviru šole.

Ključne besede: mladostniki, zdrava prehrana, hranljive snovi, zdrav jedilnik


Abstract

Healthy balanced food is essential for youngster’s physical and mental growth and development. Goal of educational institutions is therefore shaping and encouraging healthy lifestyle and healthy food is an important part of that. When preparing menus for school diet/food, principles of healthy eating are the main guidelines on Secondary school of gastronomy and touriesm and in Boarding school Celje.

Keywords: youngsters, healthy food, nutrients, healthy menu