POROČILO O PROJEKTU “UŽIVAJMO V ZDRAVJU”

THE REPORT ON THE PROJECT “ENJOY IN HEALTH”

Judita Nahtigal, prof. ped.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Zavod RS za šolstvo je v okviru programa Pobude za javno zdravje v letih 2015 in 2016 izvajal projekt z naslovom “Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju” – na kratko “Uživajmo v zdravju”, za katerega je ideja nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je bil soočenje s tem javno zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in učinkovitih pristopov, ki bodo trend rasti debelosti postopno obrnili v negativno smer. Poglavitni cilj projekta je bil zagotoviti sistemsko povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bo po načelu koncepta skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje in vsak po svojih močeh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog ter podporno okolje ljudem s prekomerno telesno težo ali debelostjo. Projekt je bil financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

V DŠD Kranj smo se prijavili na razpis ZRSŠ in bili izbrani med partnerje za pilotno izvedbo projekta. Oblikovali smo projektni tim, izdelali načrt dela in v sklopu projekta izvedli različne aktivnosti s področja zdravega življenjskega sloga in prehrane.

Ključne besede: zdravje, življenjski slog, telesna aktivnost, prehrana, debelost, preventiva.


Abstract

In 2015 and 2016, National Educational Institute Slovenia coordinated the project “An integrated innovative approach for providing a healthy lifestyle with a focus on nutrition, physical activity, prevention and management of obesity among children, adolescents and adults, and reduction of health inequalities” – shortly “Enjoy in Health”. The project was required due to an increasingly unhealthy lifestyle, excessive body weight and obesity. Despite the fact that Slovenia has set up and organised a system of school nutrition, included gym in the regular curriculum, and introduced systematic prevention medical examinations, obesity among children and youth continues to rise. The main objective of the project is thus to decrease and prevent unhealthy lifestyle related diseases. Specific project objectives include: initiation of effective inter-ministerial cooperation and introduction of environment supporting a healthy lifestyle, education programmes and non-medicinal treatment of obesity. Furthermore, the project aims to introduce innovative approaches, tools and programmes for reducing obesity, and carry out pilot trials in 12 statistical regions. Besides the above, the project also includes the provision of training for over 400 professionals. The project was financed by The Norway Financial Mechanism.

Our institution applied for the project and was then one of the partners in pilot trials. Our team made a project plan and organized several activities in the field of healthy lifestyle and nutrition.

Key-words: health, lifestyle, physical activity, nutrition, obesity, prevention.