SKUPINA ZA SAMOPOMOČ MLADIH Z IZKUŠNJO KRONIČNE TELESNE BOLEZNI

SELF-HELP GROUP FOR YOUNG PEOPLE WITH CHRONIC ILLNESS EXPERIENCE

Natalija Mlakar, univ. dipl. soc. ped.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Zdravje je v sodobni družbi pomembna vrednota, zato njegovo nasprotje – bolezen – predstavlja krizni življenjski dogodek. S seboj običajno prinese velike spremembe in pretrese posameznikov način življenja. V članku je predstavljeno pojmovanje zdravja in bolezni, zdravje kot ideologija, doživljanje bolezni, soočanje z boleznijo in skupine za samopomoč. Sledi predstavitev akcijskega raziskovanja ustanovitve, vodenja in analize skupine za samopomoč telesno bolnih mladih odraslih.

Ključne besede: bolezen, zdravje, skupina za samopomoč, doživljanje bolezni, akcijsko raziskovanje


Abstract

Health is an important value in the modern society, so its counterpart – illness – presents a crisis life event. It usually brings big changes to an individual’s life and shatters his or her lifestyle. In the article, the concepts of health and illness, health as ideology, the experience of illness, coping with illness and self-help groups are presented. The second part of the article describes the action research of establishing, managing and analysing a self-help group for young adults with physical illness experience.

Keywords: illness, health, self-help group, illness experience, action research