ZDRAVJE SE KUJE NA TERENU

HEALTH IS GROWING ON THE FIELD

Primož Miklavžin, univ. dipl. soc. del.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Vzgojno-izobraževalne institucije imamo pomembno vlogo pri zagotavljanju, promoviranju in spodbujanju zdravja pri mladih. Dijaški domovi imamo še posebej veliko priložnosti, da med prostočasne aktivnosti, ki jih organiziramo, vnašamo vsebine, ki imajo pozitivne učinke na boljše splošno zdravje naših dijakov. V ta namen organiziramo številne krožke, dogodke in aktivnosti. Zelo popularne in tudi potencialno najbolj učinkovite so aktivnosti, ki jih občasno izvajamo na terenu. Mladostnikom nudijo možnosti, da se hitreje vključijo med vrstnike, pridobijo nove izkušnje, doživijo nove stvari in dobijo nova kvalitetna spoznanja o sebi in svetu. V dijaškem domu Bežigrad drugo leto izvajamo projekt Odkrivamo divjino, kjer se odpravljamo v hribe in raziskujemo.

Ključne besede: zdravje, mladi, dijaški dom, narava, izkustvene aktivnosti


Abstract

Educational institutions have important role in ensuring, promoting and stimulating health. Boarding schools have many opportunities to incorporate activities in daily routine which have beneficial health effects on youth. To achieve that goal boarding schools organize numerus activities, happenings and events. Very popular and potentially most health efficient are activities that we sometimes organize outdoor. They present many opportunities for integration between peers, new experiences and knowledge about world and themselves. In Dijaški dom Bežigrad we are running project Odkrivamo divjino, where we are hiking, mountaineering and discovering.

Key words: health, youth, boarding school, nature, outdoor learning