ŽELIM ZDRAVO ŽIVETI

I WANT A HEALTHY LIFE

Dr. Dušan Rutar, Dijana Kožar Tratnik, univ. dipl. soc. ped
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

V prispevku predstavimo nekaj znanstvenih izsledkov o vplivih prehranjevanja na delovanje možganov. Sočasno začrtamo razliko med tem, kar je zdravo, in tem, kar gotovo ni. Zdrav način življenja predstavljamo tudi kot znanstveno in filozofsko razmišljanje, na katerem sicer temeljijo sodobne edukacijske prakse v tako imenovanih šolah za 21. stoletje. Dodajamo refleksije mladih udeležencev predavanj, iz katerih je razvidno, da se ob obiskovanju opisane vzgojne aktivnosti Želim zdravo živeti pri vključenih mladih povečuje osveščenost na področju zdravega načina življenja, z javno in brezplačno dostopnostjo posnetkov predavanj pa sistematično vzgajamo in izobražujemo vse, ki jih to področje zanima.

Ključne besede: znanost za zdrav način prehranjevanja, učna okolja, možgani.


Abstract

In the paper we elaborate some of the scientific findings about the effects of nutrition on brain functions. At the same time we chalk out the difference between what is healthy and what is certainly not. Healthy way of life is also presented as a scientific and philosophical way of thinking, on which are based modern educational practices in so-called schools for the 21. century. We include the reflections of the young participants of the lectures in which we see how this educational activity –  I want a healthy life increases  awarness on healthy way of life in included participants. We contribute to systematic education of all those who want to live healthy by publishing lectures online for free.

Key words: science for healthy nutrition; learning environments; brain