INTEGRACIJA BEGUNCEV

INTEGRATION OF REFUGEES

Nataša Hanuna, univ. dipl. zgod.
Številka 57 (2018)

Povzetek

V Sloveniji imamo v zadnjih letih porast beguncev. Z njimi se srečujemo tudi v šolah in v vzgojnih ustanovah. Integracija je vzajemen proces med dvema. V ta proces so vključene cele družine in mi, ki vzgajamo. Upoštevati moramo njihove specifične potrebe in težave, hkrati pa jim postavljati meje. Ob tem, ko se soočamo z izivom, kaj in kako jih bomo učili, se moramo obenem spraševati, kaj se lahko mi naučimo od njih in kaj lahko pripevajo k obogatitvi naše šole in kulture.

Ključne besede: integracija, begunci, mladostniki, celostno spremljanje, vzajemno učenje


Abstract

In Slovenia, there has been an increase of refugees in recent years. We also meet with them in schools and in educational institutions. Integration is a reciprocal process between the two. This process involves whole families and the ones we are educating. We must take into consideration their specific needs and problems, while at the same time setting them boundaries. As we face the chalange, what and how we will teach them, we must at the same time ask ourselves what can we learn from them and what they can do to enrich our school and culture.

Keywords: integration,refugees,adolescents, school, comprehensive monitoring, mutural learning