NAŠA FINSKA IZKUŠNJA

OUR FINNISH EXPERIENCE

Mag. Mateja Turk, prof., Danijela Kačinari, prof.
Številka 57 (2018)

Povzetek

Najstniki pri nas in na Finskem so si zelo podobni. Radi imajo pametne telefone in moderne tehnologije, vendar se njihovo življenje in bivanje v dijaških domovih bistveno razlikuje. Naše dijake učimo odgovornosti, a prevzemamo mnoge naloge namesto njih in jim odgovornosti na nek način odvzemamo. Finski dijaki v dijaških domovih živijo odgovorno in samostojno. 

Inkluzija dijakov s posebnimi potrebami se seveda po najboljših močeh izvaja v obeh sistemih. Naši dijaki s posebnimi potrebami dobijo odločbe o usmerjanju, izvajanje zahtev iz le-teh jim omogoča uspešno končanje šolanja. Manj jasne so usmeritve glede inkluzije v dijaške domove, manj poudarjamo pomen socialnega vključevanja in učenja drug od drugega. Finski dijaki s posebnimi potrebami se prilagajajo okolju in okolje se prilagaja njim. Osnova finskega izobraževanja je nuditi enake možnosti za učenje in razvoj vsakemu učencu ali dijaku. Pri tem sta ključnega pomena podpora in vodenje ter  odstranjevanje fizičnih, vedenjskih ali pedagoških ovir za učenje, zgodnje posredovanje, podpora in socialna skrb. 

Ključne besede:  bivanje v dijaških domovih, samostojnost, odgovornost, inkluzija, primerjava šolskega sistema Slovenija / Finska


Abstract

Teenagers have similar lives and interests in Finland and in Slovenia. They love their smartphones and modern technologies, but their lives in dormitories differ a lot. We try to teach our students to take responsibility but at the same time we take it away by doing several chores instead of them. On the other hand Finnish students start living independently as soon as they move into their dormitories. 

Inclusion of special needs students is executed in both systems. Slovene special needs students are issued  special education needs guidance order which is used to guide them and their teachers towards successful completion of their education. Inclusion of special needs secondary school students into dormitories is less clear, and so are the ideas of social inclusion, collaborative learning and practical implementation of guidelines in the above-mentioned order.  Students with special needs in Finland adapt to their environment and their environment adapts to them. Basic principle of Finnish education is to provide equal education   opportunities for all. Everyone has the right to receive sufficient support and  guidance, which entails removing physical, attitudinal or pedagogical barriers to learning, early intervention and support and welfare.

Key words: life in dormitories, independence, responsibility, inclusion, comparison of the school system Slovenia Finland