Editorial Board and Editorial Council

Publisher:
COMMUNITY OF BOARDING SCHOOLS OF SLOVENIA
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica, Slovenia

Responsible Editor:
Nina Mikuš

Chief Editor:
mag. Borut Zidar, e-mail: borut.zidar@guest.arnes.si

Lector:
Judita Nahtigal 
 
Editorial Board:
Lilijana Gabrič Hvasti, Dijaški dom Bled
Monika Gajsler, Dijaški dom Drava Maribor
Andreja Gimpelj Kovačič, Vrtec Tržič
dr. Lidija Hamler, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Maribor
prof. dr. Alenka Kobolt, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Dragan Kojić, predsednik Skupnosti dijaških domov Slovenije
Nina Mikuš
Judita Nahtigal, Dijaški in študentski dom Kranj
Lučka Šantl, Dijaški dom Maribor
Saša Šterk, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
mag. Borut Zidar, Dijaški in študentski dom Kranj
mag. Aleš Žlebnik, Dijaški in študentski dom Kranj