Kontakt in naročila

SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Revija Iskanja izhaja dva do štirikrat krat letno, enojna ali dvojna številka, na spletni strani revije pa trenutno objavljamo le povzetke člankov. Tiskano obliko revije lahko interesenti naročite pri Skupnosti dijaških domov ali po elektronski pošti na naslov info@revija-iskanja.si . Praviloma sprejemamo naročila za tekoči letnik revije, v kolikor pa so na zalogi tudi številke preteklih letnikov, jih je po predhodnem dogovoru možno naročiti.

Naročniki nedavčni zavezanci (fizične osebe) morajo ob naročilu navesti:
* Ime in priimek
* Ulico in hišno številko* Poštno številko in kraj
* E-poštni naslov

Naročniki davčni zavezanci (pravne osebe, zavodi, osebe samostojnega poklica) morajo ob naročilu navesti:
* Ime in priimek odgovorne osebe
* Naziv organizacije* Identifikacijsko številko za DDV
* Ulico in hišno številko* Poštno številko in kraj
* E-poštni naslov

Ob naročilu je potrebo posebej navesti tudi naslov prejemnika, v kolikor ta ni enak naslovu naročnika. Cena izvoda enojne številke revije je 18 €, cena izvoda dvojne številke revije pa 30 €. Prejemnik plača revijo po prevzemu, stroški poštnine niso vključeni v ceno.