Navodila avtorjem

Revija Iskanja objavlja znanstvene in strokovne prispevke, izjave, diskusije, odmeve, prikaze, ocene, novosti s pedagoških knjižnih polic ter druge prispevke.

Pred objavo vsak članek pregledata vsaj dva neodvisna recenzenta. Postopek recenzije je anonimen. Avtorje pozitivno ocenjenih člankov uredništvo povabi, da za objavo pripravijo končne različice člankov z upoštevanjem pripomb recenzentov in članov uredniškega odbora. Avtorjem zavrnjenih člankov uredništvo pošlje pisno obrazložitev. Člankov, ki ne ustrezajo merilom uredniške politike, uredništvo ne sprejme v obravnavo. Poslanega gradiva uredništvo avtorjem ne vrača. Prednost pri objavi naročenih prispevkov imajo naročniki revije Iskanja.

Pričakuje se, da so rokopisi jezikovno neoporečni in slovnično ustrezni. Objava člankov, prispevkov, sestavkov se v reviji Iskanja ne honorira. Avtor se ob oddaji članka, sestavka oz. prispevka seznani s pogoji in se strinja, da je objava trajna in da je članek javno dostopen. Podrobnejša navodila za tehnično oblikovanje prispevka, citiranje in navajanja literature so v pripeti datoteki spodaj. Izjavo o avtorstvu prispevka pošljite na naslov revije.V reviji Iskanja upoštevamo pri citiranju, označevanju referenc in pripravi seznama literature standard APA. Zato pri sklicih in oblikovanju seznama literature upoštevajte navodila glede na standard APA 6, ki jih najdete v pripeti datoteki.  

Za pojasnila, ki zadevajo uredniška in druga vprašanja v zvezi z revijo Iskanja, se obrnite na glavnega urednika mag. Boruta Zidarja (e-mail: borut.zidar@guest.arnes.si).

Prispevke sprejemamo izključno v elektronski obliki na e-mail uredništva info@revija-iskanja.si.