O reviji

Revija ISKANJA:
dijaški domovi, vzgoja in izobraževanje

Revija ISKANJA pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi povezana področja. Posebno pozornost namenja vprašanjem domske pedagogike v dijaških domovih, raziskavam in analizam ter aktualnim problemom vzgoje in izobraževanja, kjer spodbuja različne perspektive, ki so fokusirane na akademske, strokovne in praktične pristope.

Revija je odprta tudi za posredovanje izkušenj pedagoških delavcev-praktikov najrazličnejših profilov: v prvi vrsti vzgojiteljem, ki so strokovni delavci v dijaških domovih, osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, ravnateljem, vzgojiteljem, pedagoškim vodjem, svetovalnim delavcem in drugim.

Okvirni sestavni deli revije:

  • znanstveni in strokovni prispevki, 
  • prestavitev dobrih praks, projektov, poročil,
  • predstavitev aktualne literature, 
  • fotonatečaj itd.

Vsaka številka revije ima osrednjo temo.

Objavljeni prispevki so referenčni za napredovanje v nazive na področju šolstva. Revijo financira in izdaja Skupnost dijaških domov Slovenije.