Uredniški odbor

Izdaja:
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Odgovorna urednica:
Nina Mikuš

Glavni urednik:
mag. Borut Zidar, e-mail: borut.zidar@guest.arnes.si

Jezikovni pregled:
Judita Nahtigal   

Uredniški odbor:
Lilijana Gabrič Hvasti, Dijaški dom Bled
Monika Gajsler, Dijaški dom Drava Maribor
Andreja Gimpelj Kovačič, Vrtec Tržič
dr. Lidija Hamler, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Maribor
prof. dr. Alenka Kobolt, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Dragan Kojić, predsednik Skupnosti dijaških domov Slovenije
Nina Mikuš
Judita Nahtigal, Dijaški in študentski dom Kranj
Lučka Šantl, Dijaški dom Maribor
Saša Šterk, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
mag. Borut Zidar, Dijaški in študentski dom Kranj
mag. Aleš Žlebnik, Dijaški in študentski dom Kranj

Recenzija:
prof. dr. Jana Kalin
mag. Janja Kranjc
dr. Gordana Rostohar
mag. Stanislav Bojan Zupet

Tehnični pregled prispevkov:
Andreja Gimpelj Kovačič 

Oblikovanje:
Urška Bizjak